מפתח סדרות היצור של במוו

סדרה שנים קוד דגם
סדרה 1 (קומפקטית) 2004-2010 E87
סדרה 1 (קומפקטית) 2011- F20
סדרה 1 (קומפקטית קופה) 2007-2013 E82
סדרה 2 (קומפקטית קופה) 2014- F22
1602-2002 (משפחתית) 1966-1976
סדרה 3 (משפחתית) 1977-1983 E21
סדרה 3 (משפחתית) 1984-1990 E30
סדרה 3 (משפחתית) 1991-1998 E36
סדרה 3 (משפחתית) 1999-2005 E46
סדרה 3 (משפחתית) 2006-2011 E90
סדרה 3 (משפחתית) 2012- F30
סדרה 3 (קופה) 2006-2011 E92
סדרה 4 (קופה) 2014- F32
סדרה 5 (סלון) 1973-1981 E12
סדרה 5 (סלון) 1981-1987 E21
סדרה 5 (סלון) 1988-1994 E34
סדרה 5 (סלון) 1995-2002 E39
סדרה 5 (סלון) 2003-2009 E60
סדרה 5 (סלון) 2010- F10
סדרה 6 (סלון קופה) 1969-1975 E9
סדרה 6 (סלון קופה) 1976-1989 E24
סדרה 6 (סלון קופה) 2004-2010 E63
סדרה 6 (סלון קופה) 2011- F13
סדרה 7 (סלון יוקרה) 1968-1977 E3
סדרה 7 (סלון יוקרה) 1978-1986 E23
סדרה 7 (סלון יוקרה) 1987-1994 E32
סדרה 7 (סלון יוקרה) 1995-2001 E38
סדרה 7 (סלון יוקרה) 2002-2008 E65
סדרה 7 (סלון יוקרה) 2009- F01
סדרה 8 (ספורט יוקרה) 1989-1999 E31
X1 (שטח קומפקטי) 2009- E84
X3 (שטח משפחתי) 2004-2010 E83
X3 (שטח משפחתי) 2011- F25
X5 (שטח יוקרה) 2000-2006 E53
X5 (שטח יוקרה) 2007-2013 E70
X5 (שטח יוקרה) 2014- F15
X6 (שטח ספורטיבי) 2008- E71