במוו – מערכת דלק, תערובת, הזרקה

במוו מקורי – חלקים למערכת הכנת דלק, תערובת והזרקה.

מק"ט תיאור התאמה מחיר
כולל מע"מ
13111273911 תושבת גומי למאייד 30-E 436
13111287360 שסתום אויר למאייד 10-M 660
13311740475 ער' צינור דלק+מהדקים 40-* 127
13321709535 מסנן דלק 62-M 38-E מ-98.9 589
13321720102 מסנן דלק E36 40-M * 217
13321740430 תפס למסנן דלק 128
13327512019 מסנן דלק+שסתום לחץ 46-E 527
13327794549 מסנן סולר 46-E מ-01.9 * 255
13327811401 מסנן סולר 60-E * 13327811227 322
13411730071 צינור נשם 50-M 34/36-E 305
13411734523 צינור אויר M42 137
13531741191 ער' צינור דלק + מהדקים 60 120
13532247970 צינור לחץ למע' הזרקה 6/39 13537805722 3730
13537506923 צינור דלק N62 4579
13537531634 מרסס חש' N52 1320
13537787349 צינור לחץ למע' הזרקה 6/39 13537804234 220
13537787804 צינור למע' הזרקה 253
13537787805 צינור למע' הזרקה 253
13537789670 מרסס חש' 46D-E ( 3137
13541438759 גרמושקה למד זרימת אויר 46 125
13541703865 צינור מים 210
13541703945 צינור מים 183
13541719905 גרמושקה 258
13547505838 צינור למד זרימת אויר 39-E 247
13621432356 מד זרימת אויר 52-M מ-98. 3657
13621433565 מד זרימת אויר 46-E 318 2968
13621736224 מד זרימת אויר 73-M 2332
13627501554 מד זרימת אויר 65-E עד-03 3657
13711247833 בית מסנן אויר 1620
13711432413 משאב למסנן אויר 38-E 223
13711432827 בית מסנן אויר 38-E (5.3) 2270
13711438471 צינור למסנן אויר X5 320
13711438775 בית מסנן אויר 39-E (530) 2375
13711439338 צינור למד זרימת אויר 36/5 1046
13711703952 בית מסנן אויר E36/50(320) 1940
13711726207 צינור למד זרימת אויר 247
13711734573 צינור למסנן אויר 36-E 233
13711735346 בית מסנן אויר 50-M 34-E 1931
13711740737 בית מסנן אויר 38-E (8.2) 1940
13711741305 בית מסנן אויר 38-E (0.3) 3052
13711742116 בית מסנן אויר 38-E 2270
13717503145 צינור למצערת X5 833
13717521012 צינור לבית מסנן אויר 425
13717521024 גרמושקה למד זרימת אויר 63 188
13717531864 בית מסנן אויר 65-E * 2520
13717536004 גרמושקה למד זרימת אויר 25 287
13717558382 מסנן אויר MINI ג'ון קופר 550
13717571983 כיסוי לבית מסנן אויר 65-E 330
13717785738 כיסוי עליון X5 498
13717793203 מכסה על' לבית מסנן אויר 814
13901437611 צינור 46-E 180