במוו – מיכל דלק ומשאבה

במוו מקורי – מיכל דלק ומשאבה

16111182248 טבעת גומי למש' דלק 38-E 57
16116759959 מיכל דלק MI * 3530
16116768788 מצוף דלק שמ' 46-E * 680
16126756157 מש' דלק X5D * 2834
16131180886 מסנן פחם פעיל (KAT) 36-E* 314
16131184554 צינור דלק 312
16132752290 מסנן פחם פעיל MI 848
16141182589 מצוף דלק שמ' 43-M 580
16141183947 משאבת דלק חש' 38-E * 2405
16146755880 משאבת יניקת דלק 46-E 987
16146765822 מש' דלק ימ' 60D-E 2720
16146765827 מצוף דלק שמ' 60D-E 910
16146766158 מסנן דלק + שסתום לחץ X3 841
16146766176 משאבת דלק MI * 2398
16146766942 משאבת דלק ימ' 46-E * 2822